บริการของเรา

  • ให้เช่ารถแบคโฮ (รถใหม่) พร้อมคนขับมืออาชีพ รับประกันผลงาน ตรงความต้องการของลูกค้าอย่างแน่นอน
  • บริการเคลียริ่งพื้นที่, ปรับพื้นที่, เปิดฟุตติ้ง, งานวางท่อ, ขุดสระ, กดเข็ม, ขุดลอกทอง, วางถังแซต
  • บริการ รับถมที่ ทุบตึก รื้นถอนบ้าน อาคาร
  • บริการรถหกล้อ 3-5 คิว ส่งหน้าดิน ส่งหิน ทราย หินคลุก ลูกรัง ตามที่ลูกค้าต้องการ
  • บริการใส่ใจทุกรายละเอียด รับงานโดยตรงไม่ผ่านนายหน้า สอบถามฟรี ตลอด 24 ชม.

อัตราค่าบริการ

รายละอียด หัวขุด หัวเจาะ
รถแบคโฮ PC – 140 7,000 บาท 8,500 บาท
รถแบคโฮ PC – 120 6,500 บาท 8,000 บาท
รถแบคโฮ PC – 60 5,500 บาท 7,000 บาท
รถแบคโฮ PC – 30 3,500 บาท 5,000 – 5,500 บาท
รถแบคโฮ PC – 35 3,500 บาท 5,000 – 5,500 บาท

 

รายละเอียด รายวัน
รถแบคโฮ PC – 35 หัวสว่านเจาะดิน 5,500 – 6,000 บาท
รถหกล้อ 5 คิว ติดดั๊ม 3,500 บาท
รถหกล้อ 3 คิว ติดดั๊ม 2,500 บาท

 

รายละเอียด รายเดือน น้ำมันหน้างาน ราคารายวัน รวมคนขับและน้ำมัน
ค่าบริการ รถแบคโฮ PC – 140 130,000 บาท 7,000 – 7,500 บาท
ค่าบริการ รถแบคโฮ PC – 120 120,000 บาท 6,000 – 6,500 บาท
ค่าบริการ รถแบคโฮ PC – 60 5,500 บาท
ค่าบริการ รถแบคโฮ PC – 30-35 7,000 บาท 3,500 บาท
ค่าบริการ รถแบคโฮ PC -35 (หัวสว่านเจาะดิน) 6,000 บาท
ค่าบริการ รถแบคโฮ PC -140 (ติดหัวเจาะ) 170,000 บาท 8,500 บาท
ค่าบริการ รถแบคโฮ PC -120 (ติดหัวเจาะ) 8,000 บาท
ค่าบริการ รถแบคโฮ PC -60 (ติดหัวเจาะ) 7,000 บาท
ค่าบริการ รถแบคโฮ PC – 30-35 (ติดหัวเจาะ) 100,000 บาท 5,000 บาท
รถหกล้อ 5 คิว ติดดั้ม (ขนขยะและเศษวัสดุ) สอบถามราคาก่อนได้
รถหกล้อ 3 คิว ติดดั้ม (ขนขยะและเศษวัสดุ) สอบถามราคาก่อนได้